BIN PICKING application from Blumenbecker

Bin Picking

Rozpoznat a odebrat

Interakce mezi
roboty a kamerovou technologií

Roboty provádějí stále složitější úkoly. I přes veškerou automatizaci se stále najdou i v dnešní výrobě situace, kdy je daleko ekonomičtější naložit krabice nebo přepravky materiálem zcela nahodile, než investovat čas a pracovní sílu do jejich uspořádaného nakládání. To však pouze posouvá problém z jednoho konce výrobní linky na druhý. Přece jen nakonec musíte vyložit neuspořádaně naložené předměty a odeslat je do dalšího výrobního uzlu ke zpracování. A to vyžaduje pracovní sílu, pokud práci neprovádí singulátory, jako např. vibrační zásobníky.

BIN PICKING je technologie, při které robot spolupracuje s 3D (HD) průmyslovou kamerou. Rameno robota vybírá nahodile navršené díly z bedny a podle předem stanoveného algoritmu je nyní již organizovaně předává k dalšímu zpracování. Díly mohou mít i dost komplikovaný tvar a velikost. Takto lze řešit i např. vybírání polotovarů jednoho po druhém z bedny a jejich následné přesné zakládání do obráběcího centra.  

Společnost Blumenbecker je průkopníkem v tomto oboru specializujícím se na vývoj systémů snímačů pro průmyslové roboty a návrhu speciálních uchopovacích nástrojů (greiferů).

OBJEVTE OBLASTI ÚKOLŮ PRO
TECHNOLOGII BIN PICKING

Výběr předmětů z bedny zahrnuje v podstatě pět úkolů:

 • 1

  IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU

  Identifikace předmětu – výběr správné metody měření, kamerové technologie a rozlišení pro různé světelné podmínky a povrch součástí

 • 2

  POLOHA PŘEDMĚTU

  Identifikace správného algoritmu pro nalezení polohy předmětu ve třech rozměrech.

 • 3

  POHYB

  Výpočet dráhy robota a bezkolizní dráhy uchopovacího mechanizmu (greiferu).

 • 4

  UCHOPOVACÍ MECHANIZMY (GREIFERY)


  Návrh speciálních greiferů pro dané součásti.

 • 5

  BALÍČEK ŘEŠENÍ

  Kombinace všech těchto úloh v jednom funkčním robotickém pracovišti.

Dodavatelsky nezávislá řešení společnosti Blumenbecker

Jedním z problémů technologie BIN PICKING je nutnost zpracování obrovského objemu dat v reálném čase. Robot musí například identifikovat díl z obrovského objemu 3D dat. Poté je zapotřebí metoda výpočtu pro vedení os robota a greiferu k vybranému bodu. Různé pohybové sekvence jednotlivých os robota jsou vypočteny tak, aby rameno robota dosáhlo a vybralo požadovaný díl. Některé sekvence by však měly za následek kolizi s bednou. Společnost Blumenbecker vyvinula vlastní řešení, které před zahájením pohybové sekvence zkontroluje riziko kolize, vypočítá alternativní možnosti, a pak předá opravenou dráhu robotickému systému.   

Společnost Blumenbecker dodává optické senzory (včetně průmyslových kamer) a software nezávislý na typu robota. Máme k dispozici také své vlastní konstrukční oddělení, které vyvíjí a vyrábí greifery požadovaných vlastností.