BIN PICKING application from Blumenbecker

Bin Picking

Rozpoznať a odobrať


RÝCHLO A EKONOMICKY

Roboty vykonávajú stále zložitejšie úlohy. Aj cez rozsiahlu automatizáciu sa aj v dnešnej dobe nájdu výrobné situácie, kedy je ďaleko ekonomickejšie naložiť krabice alebo prepravky s materiálom úplne náhodne, než investovať čas a pracovnú silu do ich usporiadaného nakladania. To však odsúva problém z jedného konca výrobnej linky na druhý. Predsa len nakoniec musíte vyložiť neusporiadane naložené predmety a odoslať ich do ďalšieho výrobného uzla ku spracovaniu. A to si vyžaduje pracovnú silu okrem prípadu, že prácu vykonávajú singulátory, ako napr. vibračný zásobník.

Bin Picking je technológia, pri ktorej robot spolupracuje s 3D(HD) priemyselnou kamerou. Rameno robota vyberá náhodne naukladané diely z debny a podľa vopred stanoveného algoritmu ich následne predáva usporiadané k ďalšiemu spracovaniu. Diely môžu mať aj komplikovaný tvar a veľkosť. Takto je možné riešiť napr. vyberanie polotovarov jedného po druhom z debny a ich následné presné zakladanie do obrábacieho stroja. 

The challenge is to process differently shaped objects held in containers in an entirely random order.

Blumenbecker is a pioneer in this field, specializing in the development of sensor systems for industrial robots and the design of special gripping tools.

OBJAVTE OBLASTI ÚLOH PRE TECHNOLÓGIU 
BIN PICKING

Výber predmetov z debny zahŕňa v podstate päť úloh:

 • 1

  IDENTIFIKÁCIA PREDMETOV

  Identifikácia predmetov – výber správnej metódy merania, kamerové technológie a rozlíšenie pre rôzne svetelné podmienky a povrch súčastí. 

 • 2

  POLOHA PREDMETU

  Identifikácia správneho algoritmu pre nájdenie polohy predmetu v troch rozmeroch.  

 • 3

  POHYB

  Výpočet dráhy robota bezkolíznej dráhy uchopovacieho mechanizmu (greiferu). 

 • 4

  UCHOPOVACIE MECHANIZMY (GREIFERY)

  Návrh špeciálnych greiferov pre dané súčasti. 

 • 5

  BALÍČEK RIEŠENÍ

  Kombinácia všetkých týchto úloh v jednom funkčnom robotickom pracovisku.

Dodávateľsky nezávislé riešenia spoločnosti Blumenbecker

Jedným z problémov technológie Bin Picking je nutnosť spracovania obrovského objemu dát v reálnom čase. Robot musí napríklad identifikovať diel z obrovského objemu 3D dát. Následne je potrebná metóda výpočtu pre vedenie osí robota a greiferu k vybranému bodu. Rôzne pohybové sekvencie jednotlivých osí robota sú vypočítané tak, aby rameno robota dosiahlo a vybralo požadovaný diel. Niektoré sekvencie by však mali za následok kolíziu s debnou. Spoločnosť Blumenbecker vyvinula vlastné riešenie, ktoré pred zahájením pohybovej sekvencie skontroluje riziko kolízie, vypočíta alternatívne možnosti a následne pošle opravenú dráhu robotickému systému.

Spoločnosť Blumenbecker dodáva optické senzory (vrátane priemyselných kamier) a software nezávislý na type robota. Máme k dispozícii vlastné konštrukčné oddelenie, ktoré vyvíja a vyrába greifery požadovaných vlastností.